Proizvodnja

Kontrolisanom i intenzivnom proizvodnjom, koja karakteriše moderno voćarstvo, Atos je započeo novo poglavlje

Skladištenje

Sa ciljem da integrišemo proces čuvanja i distribucije i time obezbedimo stabilnost isporuka u okviru

Pakovanje

Različiti vidovi ambalaže omogućuju nam da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca

Brendovi

Odabirom kvalitetnih i modernih sorti jabuka i njihovim usklađivanjem sa darovitom prirodom Fruške Gore

Savremeni standardi skladištenja jabuke

Sa namerom da pored visokih standarda u proizvodnji, obezbedimo i najsavremeniji pristup skladištenju jabuke, izgradili smo modernu hladnjaču u sklopu samog voćnjaka.

Zahvaljujući savremenim tehnološkim standardima čuvanja u našoj hladnjači obezbeđuje se kontrolisana atmosfera i svežina voća u svako doba. Hladnjača kapaciteta 3200 tona, sa ULO tehnologijom, omogućava da jabuka očuva nepromenjena svojstva na odgovarajućoj temperaturi i u kontrolisanoj atmosferi. Tehnološke parametre u rashladnim komorama održava instalirana ULO oprema, a isti se razlikuju kako po pojedinim sortama, tako i za pojedine zemlje sveta, zbog raznolikosti klimatskih zona i spoljnih atmosferskih uticaja (prosečne godišnje i sezonske temperature). Odnos kiseonika, ugljen dioksida i temperature, različiti su počev od voćne vrste i sorte voća.