Proizvodnja

Kontrolisanom i intenzivnom proizvodnjom, koja karakteriše moderno voćarstvo, Atos je započeo novo poglavlje

Skladištenje

Sa ciljem da integrišemo proces čuvanja i distribucije i time obezbedimo stabilnost isporuka u okviru

Pakovanje

Različiti vidovi ambalaže omogućuju nam da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca

Brendovi

Odabirom kvalitetnih i modernih sorti jabuka i njihovim usklađivanjem sa darovitom prirodom Fruške Gore

O ULO režimu

Ultra Low Oxygen (ULO) tehnologijom predstavlja najnovije dostignuće u segmentu dugotrajnog čuvanja svežeg voća. ULO režim u komorama daje mogućnost da se celokupan rod jabuke može čuvati i ponuditi tržištu u svako doba godine. ULO (Ultra Low Oxygen) tehnologija omogućava da jabuke očuvaju nepromenjena svojstva dug vremenski period bez ikakavih hemijskih intervencija.

Tehnologija ULO (Ultra Low Oxygen) hladnjača, predstavlja 3. generaciju hladnjača za dugotrajno čuvanje nekih voćnih vrsta i povrća. Primenjuje se u razvijenim zemljama Evrope (Nemačka, Danska, Francuska, Italija, Holandija itd.) za skladištenje do 70% ukupnih količina voća, a u SAD za 50% količina. Prva generacija hladnjača u svetu, Evropi i kod nas, imala je jednostavnu tehnologiju i zasnivala se na smanjenju temperature u rashladnom prostoru i povećanju relativne vlažnosti vazduha. U takvim uslovima skladištenja, period čuvanja nekih proizvoda mogao se produžiti do 3 meseca. Upravo, sadašnja skladišta u Srbiji i Vojvodini u najvećem delu pripadaju ovoj prvoj generaciji, izuzimajući hladnjače u režimu dubokog zamrzavanja. Tehnologija ULO hladnjača, pogotovo treće generacije, produžava sezonu tražnje voća i garantuje nacionalnoj populaciji potrošnju voća i povrća u svežem stanju tokom cele godine, što ima izuzetnog značaja za očuvanje zdravlja stanovništva i svakako velike privredne koristi i povećanje BDP zemlje .


Druga generacija hladnjača, ili hladnjače sa kontrolisanom atmosferom (CA), donose dalji napredak u tehnologiji skladištenja voća i povrća. U ovim hladnjačama kontroliše se niska temperatura sa povećanjem vlage u rashladnom prostoru, kontrološe se učešće gasova tj. smanjuje se udeo kiseonika, a povećava udeo ugljen dioksida, čime se usporavaju biološki procesi plodova, a period čuvanja se sa predhodnih 3 meseca (1.generacija) produžava za 1-3 meseca tj. na period čuvanja plodova do 6 meseci.

Treća generacija hladnjača ili ULO (Ultra Low Oxygen) hladnjače, rezultat su daljih proučavanja fiziologije plodova. Osnovni princip rada ULO hladnjače, svodi se na kontrolu temperature, vlažnosti vazduha, kiseonika, i ugljen dioksida. U ovim hladnjačama smanjuje se plusna temperatura hlađenja , a povećava vlažnost vazduha zavisno od voćne vrste uz istovremeno svođenje parametara prisustva kiseonika u granicama od 0,8 - 3% i ugljen diksida od 0,7 - 5,0% zavisno od voćne vrste, sorte i atmosferskog područja skladištenja. Ova tehnologija se razlikuje od hladnjača 2. generacije po tome što se radikalnim smanjenjem učešća kiseonika i ugljen dioksida u atmosferi rashladne komore, smanjuje intezitet disanja ploda za 30% i eleminišu štetni uticaji ugljen dioksida, što nije moglo da se ostvari u hladnjačama 2.generacije. U takvim uslovima skladištenja, usporavaju se svi biološki procesi u plodovima, tako da se neke voćne vrste kao što je jabuka mogu čuvati 12 i više meseci, bez većih gubitaka kvaliteta unetih plodova koji poseduju u momentu branja, osim toga znatno je smanjena ili isključena mogućnost pojave nekih fizioloških bolesti plodova.