Proizvodnja

Kontrolisanom i intenzivnom proizvodnjom, koja karakteriše moderno voćarstvo, Atos je započeo novo poglavlje

Skladištenje

Sa ciljem da integrišemo proces čuvanja i distribucije i time obezbedimo stabilnost isporuka u okviru

Pakovanje

Različiti vidovi ambalaže omogućuju nam da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca

Brendovi

Odabirom kvalitetnih i modernih sorti jabuka i njihovim usklađivanjem sa darovitom prirodom Fruške Gore

Integralna hemijska zaštita

Primena koncepta integralne zaštite bilja (IPM) kao i prirodni i tehnološki resursi kojima raspolažemo potrebu za hemijskom zaštitom u našem voćnjaku svode na minimum. U odnosu na većinu evropskih voćnjaka Atos jabuke su u proseku 50% manje tretirane hemijskim sredstvima. Svaka jabuka koja nosi oznaku Atos je zdrava, bezbedna i proizvedena po najstrožim standardima i propisima Evropske Unije i Ruske Federacije.

Integralna zaštita bilja (IPM) je deo integralne proizvodnje koji se odnosi na suzbijanje štetočina i bolesti. IPM program koristi aktuelne i sveobuhvatne informacije o štetočinama i njihovoj interakciji sa životnom sredinom. IPM ne predstavlja jedinstven metod kontrole, već seriju odluka koje se donose na osnovu evaluacije pojave štetočina i bolesti, i primene najefikasnijih metoda kontrole koja ne ugrožava ekosistem, ljude i životnu sredinu. proizvođači koji se pridržavaju koncepta integralne žaštite bilja dužni su da prate sledeće četiri faze:

- Procena ekonomske štete na osnovu praga štetnosti

- Identifikovanje i praćenje štetočina

- Prevencija

- Kontrola

Samo neke od velikog broja prednosti integralnog pristupa zaštiti bilja su sledeći:

- Promovisanje održivog upravljanja štetočinama, zasnovanog na BIO principu (principu organske proizvodnje)

- Smanjenje rizika po životnu sredinu, upravljanjem štetočina podsticanjem usvajanja ekoloških kontrolnih taktika

- Smanjenje potencijalnih zagađenja vazduha i podzemnih voda

- Smanjenje potreba za pesticidima

- Eliminisanje mogućnosti za pojavu ostatka pesticida u plodovima

- Smanjenje izlaganju pesticidima kako radnika tako i javnosti