Proizvodnja

Kontrolisanom i intenzivnom proizvodnjom, koja karakteriše moderno voćarstvo, Atos je započeo novo poglavlje

Skladištenje

Sa ciljem da integrišemo proces čuvanja i distribucije i time obezbedimo stabilnost isporuka u okviru

Pakovanje

Različiti vidovi ambalaže omogućuju nam da odgovorimo svim zahtevima naših kupaca

Brendovi

Odabirom kvalitetnih i modernih sorti jabuka i njihovim usklađivanjem sa darovitom prirodom Fruške Gore

Analiza i priprema zemljišta

U saradnji sa institutima i relevantnim institucijama, Atos vrši analize zemljišta predvidjenog za sadnju visoko kvalitetnih sadnica. Zemlja mora biti idealnog hemijskog sastava sa svim potrebnim komponentama kao i u skladu sa svim bezbednosnim normama.